Als schoolgang niet meer lukt

Praktijk De Ezelsbrug is een zorginstelling die een brug slaat tussen zorg en onderwijs. Op een open en neutrale wijze onderzoeken we samen met uw kind welke zorgdoelen nodig zijn om tot bloei te komen. Onderwijs staat hierbij centraal en wordt ingezet als middel om kinderen en jongeren weer blij te maken. Daarnaast hebben onze pony’s en andere dieren een vaste plek binnen de geboden zorgstructuur. Ze geven een goede aanvulling op het leren samenwerken en het steviger in de schoenen staan. 


Op onze landelijk gelegen onderwijsboerderij in Zeerijp bieden wij een plek aan kinderen en jongeren die, om wat voor reden dan ook, niet meer naar school gaan. Aan de hand van intensieve begeleiding binnen een kleine groep en in een prikkelarme setting bewandelen wij samen met u, uw kind, het zorgteam en de school het pad dat passend is voor uw kind. Het doel is terugkeer naar onderwijs, in welke vorm dan ook. 

Maak kennis met onze organisatie

Praktijk De Ezelsbrug is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die extra begeleiding nodig hebben of vastlopen binnen het reguliere onderwijs. We bieden zorg op maat.

Onderweg wijzer

Kinderen en jongeren met specifieke leerproblemen die wel naar school gaan zijn ook welkom bij Praktijk De Ezelsbrug in Zeerijp. We bieden deskundige begeleiding gericht op ieders unieke mogelijkheden en willen daarbij een brug vormen naar een gewenst doel, klein of groot!

Alles over leerondersteuning