Neem contact met ons op

Ook bieden we particuliere leerondersteuning aan kinderen, jongeren en studenten die moeite hebben met een bepaald vak of met het plannen en organiseren van hun huiswerk. Dit kan in de vorm van remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding. Er zijn mogelijkheden voor het verrichten van aanvullend onderzoek.

Remedial teaching

Remedial teaching is het gespecialiseerd hulp bieden aan kinderen en jongeren met leerproblemen. Remedial teaching betekent letterlijk een leraar die verbetert. Dit gebeurt door eerst een onderzoek op maat uit te voeren om daarna te starten met de behandeling. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, gesprekken en een observatie.

Wij geven zorg op maat in:

  • Schrijven

  • Leesbegeleiding

  • Spelling

  • Begrijpend lezen

  • Rekenen

  • Dyslexie

  • Dyscalculie

  • Werkhoudingproblemen

  • Faalangst

Ook volwassen en leerlingen uit het speciaal onderwijs kunnen begeleiding op maat aanvragen.


Werkwijze en behandeling RT
Remedial teaching is er voor iedereen die extra begeleiding nodig heeft bij het leren. Na aanmelding voor remedial teaching bij Praktijk De Ezelsbrug volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek heeft als doel de hulp-/onderzoeksvragen te inventariseren.

Op de boerderij, in een rustige omgeving, vindt het onderzoek plaats. Het onderzoek bestaat meestal uit het afnemen van toetsen, korte gesprekken en/of een observatie van de leerling. Tijdens een aantal begeleidingsuren wordt onderzocht waar de behoeften van u of uw kind liggen. In het handelingsplan wordt de beginsituatie van de leerling, het doel en de manier waarop het doel bereikt wordt beschreven. In het adviesgesprek wordt het onderzoeksverslag en het behandelingsplan besproken.

Na het opstellen van het behandelingsplan start de gerichte begeleiding voor een bepaalde periode, gevolgd door een evaluatie. Voor een optimale begeleiding is het belangrijk dat we goed samenwerken met de ouders/verzorgers en de school die wordt bezocht. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Remedial teaching is bedoeld voor alle leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.

Afspraak maken

Dyslexie- en dyscalculie-onderzoek

Soms lijkt het lezen/spellen of het rekenen bij een kind niet beter te gaan, ondanks al het oefenen en de extra hulp. Soms heeft een jongere veel moeite met het leren van vreemde talen, het verwerken van veel tekst of het onthouden van formules, jaartallen of symbolen. Het gevolg kan zijn dat het kind of de jongere steeds minder gemotiveerd raakt.

 

Bestaat het vermoeden dat uw kind dyslexie of dyscalculie heeft en valt het onderzoek niet in de vergoede zorg? Dan kan Praktijk De Ezelsbrug in samenwerking met Praktijk KJ particulier dyslexie- en dyscalculie-onderzoek uitvoeren.

 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met Praktijk De Ezelsbrug in Zeerijp.

 

Contact

Bijles

Leren is leuk als je de stof begrijpt. Een jongere raakt dan gemotiveerd om meer te leren en om door te gaan. Maar wat als hij/zij moeite heeft met natuurkunde, scheikunde, Engels en/of wiskunde? Moeilijke formules, lastige termen en een docent die een jongere niet de tijd kan geven die hij/zij nodig heeft kunnen dan voor problemen zorgen.


Praktijk De Ezelsbrug gaat samen met uw kind op zoek naar en het opnieuw aanleren van essentiële stukjes kennis. Dit is kennis die noodzakelijk is voor verdere studie, maar die uw kind door omstandigheden niet heeft opgepikt. Voor de exacte vakken betreft dit vaak kennis van wiskunde, waardoor vakken als natuurkunde, scheikunde, economie, administratie, etc. moeilijk lijken.


In de bijles wordt gewerkt op de boerderij in een rustige omgeving, waarbij uw kind centraal staat. Doel van de bijles is dat uw kind leert zelf het huiswerk te maken. Het aanleren van studievaardigheden en toetsvoorbereiding kan onderdeel zijn van de bijles, waarbij we gebruikmaken van de methodiek Teken je Gesprek van Adinda de Vreede. Na 10 weken vindt er een evaluatie plaats.
Voor een optimale begeleiding is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt met de ouders/verzorgers en waar nodig de school.
Bijles is bedoeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Huiswerkbegeleiding


Huiswerkbegeleiding is er voor jou als je extra begeleiding nodig hebt bij het organiseren, plannen en structureren van je huiswerk. Door het aanleren van snelle en effectieve studievaardigheden die bij jou passen, kun je zelfstandig en met succes je school vervolgen.


Als je je aanmeldt voor huiswerkbegeleiding volgt er een intakegesprek, waarin we samen met jou kijken welke kwaliteiten je al hebt en aan welke vaardigheden je nog wilt werken. Naar aanleiding van het gesprek stellen we een begeleidingsplan op.


Op de boerderij in een rustige omgeving in kleine groepjes (max. 6 p.), sta jij centraal. Doel van de begeleiding is dat je leert zelf je huiswerk te maken. Het aanleren van studievaardigheden en toetsvoorbereiding kan individueel plaatsvinden. Hierbij maken we gebruik van de methodiek Teken je gesprek van Adinda de Vreede. In blokken van 2 a 3 uur per keer zal gedurende 10 weken de huiswerkbegeleiding aangeboden worden. Afhankelijk van de vraag kan dat twee of drie keer per week.


Na 10 weken volgt een evaluatiegesprek om te kijken hoe ver je gekomen bent en wat je nog wilt bereiken, met of zonder begeleiding. Doel is dat jij weer gemotiveerd en met plezier je school kunt doorlopen en afronden. Voor een optimale begeleiding is het belangrijk dat we goed samenwerken met je ouders/verzorgers en de school die jij bezoekt. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs.