De Onderwijsboerderij

Praktijk De Ezelsbrug is een zorginstelling, die gehuisvest is naast de  boerderij. We bieden zorg en onderwijs in een kleine setting. In dit tijdelijke gebouw zijn 10 ruimtes en we hebben de beschikking over een binnen- en buitenbak. De onderwijsboerderij biedt een schoolse structuur met veel ruimte voor dieren, kunst, sport en muziek. 

Als extra ondersteuning kunt u bij ons terecht voor behandeling, gezinsbegeleiding, RT, bijlessen, huiswerkbegeleiding en coachen met paarden. 

Onze visie en missie

Onze missie is om het traject voor thuiszitters verder te ontwikkelen door passende zorg te leveren voor kinderen en jongeren die niet naar school gaan. Het is ons doel om hen weer een perspectief te bieden. Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Wij bieden onderwijs aan in de vorm die aansluit bij uw kind.

Praktijk De Ezelsbrug is een organisatie met een nieuw zorgaanbod bij complexe zorgvragen. Er is een passende aanpak met een gevarieerd onderwijsaanbod voor uitvallers. We leveren maatwerk en kijken wat haalbaar is voor dit kind in deze situatie. Er wordt buiten de kaders gedacht; het uitgangspunt van verwachting is niet wat ‘normaal’ en wenselijk is. Uw kind staat centraal. Hierbij zijn veiligheid, rust en ruimte belangrijke speerpunten. We sluiten aan bij waar uw kind nu is en we zien het kind zoals hij of zij is. Wij herkennen de talenten van elk kind en geven alle kinderen het gevoel dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Onze ketenpartners

Praktijk De Ezelsbrug is als zorginstelling gecontracteerd vanuit de jeugdwet door de RIGG in de provincie Groningen. Om onze zorg middels onderwijs goed te organiseren, werken wij nauw samen met ketenpartners in de gemeente, in de zorg en in het onderwijs. Wij streven naar een heldere structurele samenwerking, waarbij alle ketenpartners toewerken naar een nieuw perspectief. Marianne Hoornstra van Praktijk KJ is onze regievoerder. Daarnaast bieden wij in samenwerking met Praktijk KJ dyslexie- en dyscalculie-onderzoek. Het gaat dan om niet-vergoed onderzoek.

Behandeling

Het is mogelijk om een passende behandeling te krijgen. Dit kan via Praktijk De Ezelsbrug, Aandacht voor Groei of Arxplore. Hennie Vermeulen van Aandacht voor Groei is bij ons ook werkzaam als kinder- en jeugdtherapeute. Cor Slager biedt psychomotorische therapie aan via Arxplore.


Als uw kind langdurig thuis heeft gezeten of als het spelen en samenwerken meer aandacht verdient, kan het verstandig zijn om (deels) te werken aan competenties. In fasen kan er vervolgens naar het volgen van onderwijs toegewerkt worden. Dit is mogelijk bij samenwerkingspartner Zorgbuurderij De Heemen te Stedum. Binnen het thuiszitterstraject bieden wij sport- en muziekles aan. Wij werken samen met Cor Slager van Arxplore en Roderik van der Werff van De Rijdende Popschool.

 • Zorgen
 • LOGO 3
 • LOGO 5
 • LOGO 6
 • LOGO 8

Onze werkwijze

Praktijk De Ezelsbrug biedt op zorgvuldige wijze onderwijs aan kinderen en jongeren die vastlopen in het reguliere onderwijs. Bij ons krijgen deze kinderen de ruimte en aandacht die ze nodig hebben om (weer) tot leren te komen. 

Jongeren kunnen om verschillende redenen vastlopen op school en zij komen vervolgens vaak thuis te zitten. Een van de redenen hiervan is veelal overprikkeling door bijvoorbeeld (hoogfunctionerend) autisme. Praktijk De Ezelsbrug biedt een rustige en kleinschalige leerplek waarin veiligheid en structuur een grote rol spelen. Naast onderwijs, sport en spel kunnen kinderen ook begeleiding en/of behandeling krijgen op sociaal-emotioneel gebied door een samenwerking met Praktijk Samen Wijs en met Aandacht voor Groei. 


Kinderen kunnen ook een lesprogramma op maat volgen via de wereldschool (IVIO). Wij werken nauw samen met de gemeente, de behandelaar en met de school waar uw kind ingeschreven staat. 

Als uw kind langdurig thuis heeft gezeten, kan het verstandig zijn om (deels) met dagbesteding te beginnen. In fasen kan er vervolgens naar het volgen van onderwijs toegewerkt worden. Dagbesteding is mogelijk bij samenwerkingspartner Zorgbuurderij De Heemen te Stedum.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over het thuiszittersinitiatief bij Praktijk De Ezelsbrug in Zeerijp.

Contact

Kwaliteitskenmerken

 • Praktijk De Ezelsbrug is lid van de Landelijke Vereniging voor Remedial Teachers (LBRT) en is ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze organisaties hebben kwaliteitscriteria vastgesteld en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een jeugd- en gezinsprofessional getoetst kan worden.
 • Praktijk De Ezelsbrug is gecontracteerd bij alle Groninger gemeenten via een onderaannemerschap bij Zorgbuurderij De Heemen te Stedum. Vanaf 1 januari 2020 zijn we zelfstandig gecontracteerd. Hierdoor kan de verleende zorg volledig vergoed worden. Voor een indicatie kunt u terecht bij uw eigen gemeente; ook een (huis)arts kan een verwijzing schrijven. We beschikken over diverse productcodes voor begeleiding en behandeling.
 • Praktijk De Ezelsbrug voldoet aan alle eisen die door de Regionaal Inkoop Groninger Gemeente (RIGG) zijn opgesteld. We zijn in het bezit van het keurmerk ISO 9001. We voldoen aan alle eisen van de jeugdwet. Onze jeugd- en zorgprofessionals beschikken over een SKJ-registratie en een onderwijsbevoegdheid. 
 • Voor calamiteiten zijn we dag en nacht bereikbaar op de telefoonnummers 06 - 21 36 93 75 en 06 - 51 54 34 81. 
 • We werken met de meldcode Kindermishandeling. De procedure die wij hanteren kunt u lezen en downloaden in de link hieronder.
 • Alles wat wordt besproken tussen cliënt en hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie opgevraagd of verstrekt.
 • Praktijk De Ezelsbrug hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. De wet verplicht Praktijk De Ezelsbrug om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.
 • Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. In de onderstaande link kunt u lezen welke procedure u kunt volgen als er klachten zijn over Praktijk De Ezelsbrug en deze downloaden.