Beschermd Onderwijs

Praktijk De Ezelsbrug is een onderwijsondersteuning aan het ontwikkelen voor kinderen en jongeren die blij worden van leren en normaal tot hoogbegaafd zijn, maar die niet op het regulier en/of speciaal onderwijs terecht kunnen. Praktijk De Ezelsbrug wil onderwijs kunnen blijven bieden aan deze kinderen en jongeren, waar geen passende plek voor is. In een kleine beschermde setting, kan op locatie gewerkt worden aan de vaak complexe problematiek door de inzet van onderwijs en zorg op maat en de inzet van dieren. We noemen deze vorm Beschermd Onderwijs.

Neem contact met ons op

Doelgroep

De specialisatie van Praktijk De Ezelsbrug ligt met name bij het begeleiden van kinderen/jongeren die uitvallen in de bovenbouw van het regulier basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. Deze leerlingen zijn normaal- tot hoogbegaafd, willen graag leren, maar komen hier niet aan toe. Het sociale verkeer vraagt bijvoorbeeld veel aandacht van hen. Er spelen vaak internaliserende problemen, zoals overprikkeling en (faal)angst. Ook is een vorm van autisme een factor die vaak meespeelt. Jongeren raken oververmoeid, worden somber of depressief, ontwikkelen lichamelijke klachten of er ontstaan gedragsproblemen.

Voor een aantal leerlingen is naar school gaan erg gecompliceerd, juist doordat ze verschillende vaardigheden moeten kunnen combineren. Sommen maken, verslagen schrijven, in groepjes werken, ieder uur een ander vak en een andere docent. Er wordt op school een beroep gedaan op verschillende vaardigheden; leervaardigheden, planningsvaardigheden, sociale vaardigheden. Jongeren kunnen worden overvraagd en ontwikkelen daardoor klachten. Als klachten aanhouden komen jongeren thuis te zitten.

Visie

De zorg rondom de leerling wordt in kaart gebracht en samenwerkingen worden aangegaan om aan een plan te werken. De leerling staat centraal, zonder zijn systeem uit het oog te verliezen. Inzetten wat de leerling écht nodig heeft. 

De basisvoorwaarde om te kunnen leren is dat de leerling zich weer veilig voelt. Dat de leerling kan ontspannen en tot rust kan komen. Dat de leerling weer blij is. Wij observeren en brengen belemmerende factoren in beeld die in de weg staan om te groeien.

Doel

Soms is het niet haalbaar om een leerling weer terug te plaatsen in het (regulier) onderwijs. Om te voorkomen dat deze leerlingen uitvallen, willen wij Beschermd Onderwijs inzetten. Hiermee willen we de leerlingen een nieuwe vorm van onderwijs bieden, zodat ook deze leerlingen krijgen waar ze recht op hebben: het recht van ontwikkeling en het recht op onderwijs.