Beschermd Onderwijs en ontwikkelingen

Neem contact met ons op

Ontwikkeling Beschermd Onderwijs 

Praktijk De Ezelsbrug is een onderwijsondersteuning aan het ontwikkelen voor kinderen en jongeren die blij worden van leren en normaal tot hoogbegaafd zijn, maar die niet op het regulier en/of speciaal onderwijs terecht kunnen. Soms is het niet haalbaar om een kind weer terug te plaatsen in het (regulier) onderwijs.

 

Praktijk De Ezelsbrug wil onderwijs kunnen blijven bieden aan deze jeugdigen waar geen passende plek voor is. In een kleine, beschermde setting kan op locatie gewerkt worden aan de vaak complexe problematiek door de inzet van onderwijs en zorg op maat en de inzet van dieren. We noemen deze vorm Beschermd Onderwijs.

Om kwalitatief goed onderwijs binnen de zorgtijd te verankeren, zoekt Praktijk De Ezelsbrug verbinding op zowel lokaal als landelijk niveau met gemeentes, samenwerkingsverbanden en andere organisaties.In dit kader zijn de vennoten in 2019 in gesprek gegaan met Marjet van Houten van Movisie, die in opdracht van OPAZ (Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod) van het ministerie van VWS aandacht besteedt aan de thuiszittersproblematiek. Hieruit is een landelijke groep ontstaan, die vandaag de dag het Initiatieven Collectief heet.

 

In het kader van de doorontwikkeling van het onderwijs-zorgarrangement (OZA) doet Praktijk De Ezelsbrug mee aan de proeftuinen, georganiseerd door het ministerie van VWS en OCW. In deze link vindt u meer informatie.

https://voordejeugd.nl/projecten/proeftuinen/

 

Het pitchfilmpje hieronder laat in vogelvlucht zien wat de werkwijze is van Praktijk De Ezelsbrug.

 

Initiatieven Collectief

Praktijk De Ezelsbrug neemt deel aan het Initiatieven Collectief. Dit is een samenwerking tussen bestaande initiatieven die een alternatief bieden aan thuiszitters. Meermaals per jaar komt deze groep samen om kennis te delen over eigen ervaringen en aanpakken gerelateerd aan thuiszitters. Hieronder staat meer informatie.

Het Initiatieven Collectief voor thuiszitters

Bestaande initiatieven die thuiszitters (jongeren die niet passen binnen het reguliere onderwijs en zorgaanbod) een alternatief bieden, werken vanaf nu samen in het Initiatieven Collectief waar Praktijk De Ezelsbrug vanaf het begin bij betrokken is. Zij bouwen gestadig door aan het beter in beeld brengen van hun berg aan ervaring en kennis. De ministeries OCW en VWS hebben meer oog voor deze alternatieve routes. Dat biedt ruimte om verbinding te zoeken met elkaar en om te experimenteren met mogelijke oplossingen.


Thuiszitters beweging
Het afgelopen jaar hebben Movisie en Gedragswerk een serie bijeenkomsten georganiseerd met een aantal thuiszittersinitiatieven. Binnen deze initiatieven, in OPaZ, op allerlei plekken is er veel werk verzet, ervaring opgedaan en onderzoek uitgevoerd. De behoefte ontstond om samen de stand van zaken op te maken. De kracht van de initiatieven blijkt groot: het Initiatieven Collectief werd geboren.

De ambities van het Initiatieven Collectief
Het Initiatieven Collectief zet zich in om de praktijk van de thuiszittersinitiatieven inzichtelijk te maken door verhalen op te halen en te delen. Ze wil samenwerken om nieuwe routes te realiseren voor kinderen en jongeren en plekken die er al zijn duurzaam beschikbaar maken.
Er zal een serie publicaties gemaakt worden door het Collectief, die zicht geven op de nieuw ontstane werkwijzen en ook de lastige kanten in beeld brengen. Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen initiatieven en het reguliere onderwijs- en zorgaanbod.

Opbrengst Initiatieven Collectief

De eerste stap is gezet om de gezamenlijke kennis en ervaring die is opgedaan binnen de thuiszittersinitiatieven toegankelijk te maken. Het resultaat is een compact en overzichtelijk document en kan je hier downloaden. Dit document is naar de beide verantwoordelijke ministeries VWS en OCW gestuurd als input voor de proeftuinen.

Meer nodig
De initiatieven verenigd in het Collectief hebben allen ruime ervaring in het gebruik maken van deze maatwerkmogelijkheden; ze hebben tenslotte alternatieve ontwikkelpaden voor jongeren opgezet. De leden van het Initiatieven Collectief ervaren dat het mogelijk maken van deze andere routes voor een aantal kinderen en jongeren binnen de huidige kaders op problemen stuit. De proeftuinen geven waarschijnlijk ook zicht op waar de huidige regelgeving tekort schiet.
Het Initiatieven Collectief sorteert voor op de volgende stap door vast gezamenlijk in beeld te brengen hoe deze nieuwe routes naar alternatieve ontwikkelpaden er uit kunnen zien.

Regionale ontwikkelingen

Als regio is het van belang om gezamenlijk een visie op jeugdhulp te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de jeugdhulp voor ieder kind toegankelijk is en betaalbaar blijft. Praktijk De Ezelsbrug denkt samen met alle regionale zorgaanbieders mee met deze Regiovisie, die wordt georganiseerd door de Groninger gemeenten. Als de Regiovisie afgerond is, zal deze op de website worden gepubliceerd.